Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται από την εφαρμογή της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.
* Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική.
* Δηλώνετε τα μαθήματα του εξαμήνου σας και όσα χρωστάτε από προηγούμενα-εαρινά εξάμηνα, όπως και μαθήματα χειμερινού εξαμήνου που έχουν οριστεί ως προαπαιτούμενα, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος (σελ. 29-30).
* Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί κατά τη δήλωση μαθημάτων, παρακαλούμε να στείλετε αμέσως μήνυμα στην Γραμματεία, g-vet@uth.gr

Ανακοίνωση