Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κατάταξης κατά γνωστικό πεδίο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων παγκοσμίως στον κατάλογο Academic Ranking of World Universities (‘Shanghai Ranking’). Τα στοιχεία απηχούν στα ημερολογιακά έτη 2015-2019.

Στον εν λόγω κατάλογο, το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται στις θέσεις 101-150, πρώτο εκ των Ελληνικών Τμημάτων Κτηνιατρικής. Με βάση τα ακριβή στοιχεία των βαθμολογιών, το Τμήμα βρίσκεται στην 100ή θέση των Κτηνιατρικών Τμημάτων ανά στον κόσμο και στην 46η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Τμημάτων Κτηνιατρικής.

Επίσης, το Τμήμα έχει την καλύτερη κατάταξη μεταξύ όλων των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική κατάταξη πατώντας εδώ.