Εξετάσεις Πρακτική Άσκηση στη Διαγνωστική Παθ. Αν. – Κτηνιατροδικαστική – Ι – II – III

Εξετάσεις Πρακτική Άσκηση στη Διαγνωστική Παθ. Αν. – Κτηνιατροδικαστική – Ι. 05-7-2021

Εξετάσεις Πρακτική Άσκηση στη Διαγνωστική Παθ. Αν. – Κτηνιατροδικαστική – ΙI. 06-7-2021

Εξετάσεις Διαγνωστική Παθολογική Ανατομική -Κτηνιατροδιοκαστική ΙΙΙ (Παλαιό ΠΣ) 8-7-21