Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά: https://www.worldanimalday.org.uk/