ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Το μάθημα της Ζωολογίας σήμερα 11/10/21 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.