Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί  ‐κτηνιατρικές κλινικές / ιατρεία ζώων συντροφιάς,  που βρίσκονται στις παρακάτω περιοχές της χώρας:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Βόλος
  • Περιφέρεια Θεσσαλονίκης
  • Πάτρα
  • Λάρισα
  • Ρόδος
  • Ξάνθη

να  συμμετέχουν  και  να  συμβάλλουν  στην  κλινική  εκπαίδευση  των  προπτυχιακών  φοιτητών  του  Τμήματος στο πεδίο της ιατρικής των ζώων συντροφιάς.

Η εκπαίδευση θα αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για ταυτόχρονα έως 2 φοιτητές 5ου έτους ανά κέντρο εκπαίδευση.

Αναμένεται  ότι  η  εκπαίδευση  φοιτητών  θα  αρχίσει  από  τη  Δευτέρα 3  Οκτωβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο που αφορά στις  παρεχόμενες κτηνιατρικές υπηρεσίες και τον αριθμό και το είδος των κλινικών περιστατικών σε  ζώα συντροφιάς.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlSTUuw760f5Kv4NKRS7r3pVUQzQ0V0pXNlAyOEg3ODMwUzgxM1pEUjBBVi4u

 

Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης /ερωτηματολογίου θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέχρι  την  Παρασκευή  29 Ιουλίου.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, για να δοθεί πιστοποίηση

Συνδεδεμένου-Συμπράττοντος Κέντρου Εκπαίδευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για  περισσότερες  πληροφορίες,  μπορεί  κάποιος  να  απευθύνεται  στη Διευθύντρια  του  Τομέα  Κλινικών Κτηνιατρικών Σπουδών, αναπληρώτρια καθηγήτρια Λ.Β. Αθανασίου, στη διεύθυνση lathan@vet.uth.gr