Ανακοινώσεις για προφορικές εξετάσεις σε μαθήματα της Χειρουργικής Κλινικής

Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις Πρακτική άσκηση Ι & ΙΙ 6.2023

Ανακοίνωση για προφορικές εξετάσεις Χειρ IV 6.2023