Το Τμήμα βρίσκεται σε αναμονή απόφασης για την άρση αναστολής της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας.

Μόλις δοθεί η έγκριση για την επαναλειτουργία του Τμήματος θα συνεχιστεί η εξεταστική περίοδος από την ημέρα της διακοπής της, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.