ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Ανακοίνωση