Για πληροφορίες σχετικά με τη Διακοπή Σπουδών και τη Μερική Φοίτηση πατήστε εδώ.