Εγγραφές Πρωτοετών

Οι εγγραφές των πρωτοετών γίνονται σε πρώτη φάση σε πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το ίδιο το Υπουργείο.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου https://www.minedu.gov.gr/ για νεότερες πληροφορίες.